Genel Merkez

Sançim Bilecik Çimento hakkında Genel Merkez açıklamamız

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Yıllardır düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mahkum edilen Sançim Bilecik Çimento işçileri sendikamız Cam Keramik-İş’e üye oldular.

Sançim Bilecik Çimento işçileri bir haftadır fabrikada yemek boykotu yapmakta ve vardiya giriş ve çıkışlarında alkışlarla, ıslıklarla holding yönetimine dertlerini anlatmaya çalışmaktadır.

Sançim işçileri bu sabah bir saat iş bırakarak fabrika yönetimini uyarmıştır. Öğlen paydosunda da bir saat iş bırakılacaktır. Sançim işçileri taleplerinin karşılanmaması durumunda üretimden gelen güçlerini kullanmaktan geri durmayacak, mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

Sançim işçileri insanca çalışma koşulları ve insanca yaşanacak bir ücret için, Er-Çim-San Holding yönetimine sesliyorlar. Talepleri haklı ve meşrudur. Sendika seçme özgürlüğü anayasal bir haktır. İşçilerin hak arama eylemleri anayasal bir haktır. İnsanca yaşayabilmek için insanca bir ücret istemek haktır. Baskılara, zulme karşı direnmek haktır. Ve bu haklarını sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyecektir.

Cam Keramik-İş Sendikası olarak bir kez daha fabrika yönetimine çağrıda bulunuyoruz: Sançim Bilecik Çimento’da çalışan üyelerimizin sorunlarının çözülmesi için çağrılarımıza cevap verin. Sendikamızın görüşme talebine cevap verin. İşçilerimizin talepleri gayet makul ve haklı taleplerdir.

Sançim’de iş barışının sağlanmasının tek yolu işçilerin kendi seçtikleri sendika ile masaya oturmanızdır. Aksi takdirde bir haftadır süren yemek boykotu ve bugün bir saat iş bırakma ile başlayan eylemlerimizin devamında üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil her türlü meşru haklarımızı sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz. 10/06/2015

CAM KERAMİK-İŞ SENDİKASI
GENEL MERKEZİ