Genel Merkez

Yıllardır düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya zorlanan SERAPOOL işçileri sendikamız Cam Keramik-İş’e üye oldular

 

Yıllardır düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya zorlanan SERAPOOL PORSELEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş işçileri sendikamız Cam Keramik-İş’e üye oldular.

SERAPOOL işçilerinin ağır çalışma koşulları ve iş yerindeki baskılara karşı başlatmış oldukları örgütlenme çalışmasını duyan patron, bir işçi arkadaşımızı işten atmıştır. Bunun karşısında işçi arkadaşlarımız işten atılan arkadaşına sahip çıkmak için üretimi durdurarak fabrikayı terk etmeme eylemi başlatmışlardır.

İşçi arkadaşlarımızın eylemi meşru ve haklıdır. SERAPOOL işyerinde yaşanan çalışma koşulları, cehennem gibidir. İşçiler burada köle gibi, esir gibi görülmektedir, esir gibi çalıştırılmaktadır. On beş yıllık işçiler halen asgari ücretle çalışmaktadırlar. Fabrikada işçilere su bile çok görülmektedir. Yaşanan angarya, baskı koşullarına karşı işçiler sendikalaşmayı seçmişlerdir.

SERAPOOL işvereni işçileri tehdit ederek, “ben mafya ile uğraşmış adamım, sizin ile mi uğraşamıyacam. Bir arkadaşımıza çocuğunu bir daha göremezsin.”, diyerek işçileri sindirmeye ve baskı altına almaya çalışmıştır. Bu tutumu ve davranışı kınıyoruz.

Burada keyfilik ve hukuksuzluk diz boyudur, bıçak kemiğe dayanmıştır. İşçilere kaldıkları mesailerin ücretleri bile ödenmiyor. İnsan yerine konmuyorlar. İşveren işçilere her türden aşağılamayı reva görmektedir.

SERAPOOL işvereni işçilerin sırtından milyarlar kazanırken, işçileri açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmiştir. İşçiler günde kişi başına 350 metrekare seramik üretirken, aylıkları bir metrekare seramik karşılığı bile değildir. Burada katmerleşmiş bir sömürü ve baskı ağı kurulmuştur.

SERAPOOL işçileri dünden beri sendikanın tanınması ve atılan işçilerin geri alınması için fabrika içinde beklemektedirler. İşverene yaptığımız çağrılar yanıtsız kalmış, görüşme talebimiz olumsuz karşılanmıştır.

Buradan işverene bir kez sesleniyoruz. İşçilerin sendika hakkına karşı almış olduğunuz tutumu bir kez daha gözden geçirin. İşten atılan üyemizi işe geri alın. İşçilerin sendika seçme hakkını tanıyarak sendikamızla masaya oturun ve sorunları çözmek için adım atalım.

SERAPOOL işçileri insanca çalışma koşulları ve insanca yaşanacak bir ücret için, örgütlendiler, artık bundan geriye dönüş yoktur. Talepleri haklı ve meşrudur. Sendika hakkı anayasal bir haktır. İşçilerin hak arama eylemleri anayasal bir haktır. İnsanca yaşayabilmek için insanca bir ücret istemek haktır. Baskılara, zulme karşı direnmek haktır. Ve bu haklarını sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz.

Cam Keramik-İş Sendikası olarak bir kez daha fabrika yönetimine çağrıda bulunuyoruz: SERAPOOL’de çalışan üyelerimizin sorunlarının çözülmesi için çağrılarımıza cevap verin. Sendikamızın görüşme talebine cevap verin. İşçilerimizin talepleri gayet makul ve haklı taleplerdir.

SERAPOOL’de iş barışının sağlanmasının tek yolu işçilerin kendi seçtikleri sendika ile masaya oturmanızdır. Aksi takdirde iş barışının yeniden tesis edilmesi mümkün olmayacaktır. Sendika ve işçiler olarak her türlü meşru haklarımızı sonuna kadar kullanmaktan tereddüt etmeyeceğiz.
CAM KERAMİK-İŞ SENDİKASI

GENEL MERKEZİ