Genel Merkez

SERAPOOL DİRENİŞİ 133. GÜNDE

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Mensupları;
İstanbul Pendik’te kurulu bulunan SeraPool fabrikasında Cam Keramik-İş Sendikası olarak üyelerimizle birlikte 133. Gününde direnişimize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki işçiler haklarını aramaktan vazgeçsinler diye mahkeme kapılarında uzun çilelerle bekletiliyor. Yasalara göre 4 ayda tamamlanması gereken işe iade davaları çok daha uzun bir zamana yayılarak işçilerin ekmek davasına bir de hukuk tarafından darbe vuruluyor. İstiyorlar ki işçiler maddi sıkıntı içine girsinler ve haklarının peşine düşmesinler.
SeraPool işçileri ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere isyan ederek artık yeter bu böyle gitmez diyerek kendi aralarında birliklerini sağladılar ve sendikamızda örgütlenmeye başladılar. Bu hak işçilere emekçilere tanınmış anayasal bir haktır ve bunu kullanmak üzere harekete geçen SeraPool işçisinin de başına Türkiye’deki diğer sınıf kardeşlerinin başına gelen oldu ve işten atıldılar. Sözde yasalar işçinin örgütlenmesinin önü açıyor fakat pratiğe baktığımızda bu yasaların tamamen patronların, zenginlerin işine yaradığını görüyoruz. Bu kirli düzene dur demenin yolu ise güzel ülkemizde işçilerin birliğini sağlamaktan geçiyor. Ülkenin dört bir yanında işçiler emekçiler diline, dinine, mezhebine bakılmadan ağır sömürü koşulları altında çalıştırılıyor ve kölece bir yaşam önlerine konuluyor. İşte SeraPool işçisi önlerine konan bu kötü koşulları kabul etmeyerek meşruiyetini ve gücünü birliğinden alarak örgütlenme özgürlüğünü kullandı. Evet hukuki olarak mücadelemiz devam ediyor sonuna kadar da devam edecek fakat asıl kazanım işçiler fabrika fabrika işverenlere karşı örgütlenince gerçekleşecek.
Değerli basın emekçileri bu 133 günde SeraPool işçisi tüm zorluklara göğüs gerdi ve onuruyla direnişine sahip çıkıyor. Bizde Cam Keramik-İş Sendikası olarak işçi kardeşlerimizin bu direniş ateşini görüp mücadelelerinde maddi ve manevi olarak hep yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sendikalar işçilerindir, kendi kararlarını kendilerinin alıp hayata geçirdikleri yapılardır işte biz bu anlayışla SeraPool işçisi kardeşlerimiz direnişe devam dediği sürece yılmadan, usanmadan haklarımızı patrondan alana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.
Yaşasın Türkiye işçi sınıfımızın iş ekmek özgürlük mücadelesi, yaşasın işçilerin birliği..
TÜRKİYE PORSELEN, ÇİMENTO, CAM, TUĞLA VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ

Bir yanıt yazın