Genel Merkez

DİSK YENİYIL MESAJI; MÜCADELEYE DEVAM

Geride bıraktığımız yıl toplumun geniş bir kesimi için ne yazık ki olumsuzluklarla dolu geçti.
disk-logo-300x300
2015 yılı; beklentilerin karşılanamadığı, zorluk ve sıkıntıların arttığı, çarpık gelir dağılımı nedeniyle yoksullaşmanın yaygınlaştığı, önemli sayıda emekçi için işsizliğin uzun dönemli hatta umutsuz bir sorun haline geldiği, işten atılma korkusunun toplumda bir travma yarattığı, haklar ve özgürlükler yönünden ise çeşitli baskı ve zorlamalarla karşılaşıldığı, örgütsüzleştirmenin, kuralsızlaştırmanın, hukuksuzlaştırmanın yaygınlık kazandığı ve özellikle de, Ortadoğu’da yayılan savaş ikliminden AKP marifetiyle ülkemizin de direkt etkilendiği bir yıl oldu.

2015 çatışmalar, savaşlar ve katliamlarla anılacak! Ancak, elbette ki zalimlerin zulmüne karşı direnişlerle ve parça parça kazanılan zaferlerle de anılacaktır.

Ülkemizde ve yakın coğrafyamızda yaşanan çatışmalar, savaşlar ve savaş tehditleri gibi yığılan sorunlara rağmen, 2016 umutlarımızın diri kalacağı, barışın, kardeşliğin, hukukun, eşitlik ve adaletin kazanacağı bir yıl olacaktır. Buna çok ihtiyacımız var.

Egemenlerin, zalimlerin bu ülkenin insanlarını sürükledikleri uçurumun aksine, umudun, insanı insan yapan gücünü asla unutmamalıyız. Bir gün insanlık umudun bilinmeyen gücünü ortaya çıkaracak; adaletsizlikleri kökünden söküp atacak; insanlık açlıktan, yoksulluktan, savaşlardan, zalimlerden ve zulümlerinden mutlaka kurtulacaktır.

Bizler, emekçiler, üretenler olarak;

Yoksulluk çemberinin kırıldığı, işsizliğin ortadan kaldırıldığı,
Temel hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı,
İş cinayetlerinin son bulduğu, yaşam mücadelesi veren çalışanların sorunlarının çözüldüğü, insanca yaşatıldığı,
Hukukun üstünlüğünün istisnasız kabul edildiği,
Dil, din, ırk, cinsiyet ve düşüncelerinden dolayı kimsenin yargılanmadığı, ayrımcılığa uğramadığı,
Herkesin sosyal güvenlik sisteminden yararlanabildiği, sağlık ve eğitim olanağına kavuştuğu,
Kimliklerin sorgulanmadığı, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği bir ülkede, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, silahların sustuğu, gözyaşlarının sadece sevinçten akıtıldığı,
Doğanın talan edilmediği bir dünyada yaşamak istiyoruz!
Böyle bir ülkeyi elbirliğiyle, örgütlü gücümüzle, inancımızla yaratabileceğimize inanıyoruz.

Gelecekten umutluyuz! Gelecek güzel günlere inancımız tamdır!

DİSK olarak görevimizin bilincindeyiz ve görev başındayız. İnsanca yaşanacak bir ülkeye kavuşmak için başlattığımız yürüyüşümüzü tüm engellere, zorluklara rağmen sürdüreceğiz, yılmadan yola devam edeceğiz.

Bir yanıt yazın