Genel Merkez

OYAK-RENAULT İŞÇİSİ YÜRÜNECEK YOLU GÖSTERİYOR.

Renault yönetiminin işçilerin uzun bir süredir devam ettirdiği Ek Zam eylemlerine cevabı sert oldu ve 10 işçi temsilcisinin iş akitlerini fesh ettiğini açıkladı. Ancak işçilerin cevabı gecikmedi ve arkadaşları işe geri dönünceye kadar üretime başlamayacaklarını söyleyen işçiler eyleme geçti. geçen sene olduğu gibi eylemlerin başka fabrikalara sıçraması bekleniyor. Kıdem Tazminatı ve Kiralık İşçilik yasalarının mecliste tartışıldığı ve işçilerin yaşamının her gün biraz daha cehenneme çevrildiği bu günlerde Renault işçileri gidilecek yolu gösteriyor. işçilere yönelik bu kapsamlı saldırılar ancak GENEL GREV GENEL DİRENİŞ ile püskürtülebilir. Renault işçilerinin yanındayız ve mücadelede kararlıyız.
Genel Başkanımızın konuyla ilgili olarak Basına yaptığı açıklama aşağıdadır.
44920
Bilindiği gibi Bursa Oyak Renault fabrikasında bir ayı aşkın bir süredir devam eden Ek Zam eylemleri, önceki gün temsilci düzeyindeki 10 işçinin işten atılması ve işverenin üretimi durdurduğunu açıklamasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Yine bilindiği gibi Ek Zam talebi sadece Oyak Renault işçilerinin değil tüm işçi sınıfımızın talebidir ve irili ufaklı bir çok işyerinde bir süredir iş bırakmalar yaşanmakta ve sendikalı olsun sendikasız olsun tüm fabrikalarda içten içe kaynama devam etmektedir.
Kırmızı çizgimiz diye tarif ettiğimiz Kıdem Tazminatı ve İstihdam Bürolarına işçi kiralama yetkisi veren yasaların mecliste tartışıldığı bu günlerde Renault işçilerinin öncülük yaptığı bu direniş tarihi bir öneme sahiptir. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yine Renault işçilerinin öncülüğünde başlayan direniş onlarca fabrikaya yayılmış ve işbirlikçi sendikal anlayışa adeta büyük bir tokat vurmuştur. Bugünde Renault işçilerine yapılan bu saldırı ve işten atmalar, tüm işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerine yapılmış bir saldırıdır ve ancak topyekün bir karşı koyuşla püskürtülebilir. Gün Dayanışma günü, Mücadele günüdür.
Başta üyesi olduğumuz konfederasyonumuz DİSK olmak üzere tüm sendika emek örgütlerinin
Renault işçilerini açtığı bu yoldan yürümesi, bu mücadeleyi tüm işyerlerine yayması ve büyütmesi hayati önemdedir. Renault’da alınacak bir yenilgi tüm işçi sınıfımız için büyük bir moral bozukluğuna yol açacak ve kiralık işçilik, kıdem tazminatı saldırılarını püskürtmemiz imkansız hale gelecektir. Bu saldırılara karşı Genel Grev Genel Direnişin örgütlenmesi için tarihi sorumluluk en başta işçi konfederasyonlarındadır. Cam Keramik İş Sendikası olarak tüm gücümüz ve enerjimizle Renault işçilerinin yanında olacak ve mücadelemizin kazanımla sonuçlanması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Bir yanıt yazın