Genel Merkez

SERAPOOL DİRENİŞİ YİNE KAZANDI

11081108_1449928721992862_3612216650715483827_n

Sendikamıza üye oldukları için işten atılan ve aylarca fabrika önünde direnen serapool işçileri, patronunun açtığı “yasa dışı grev” davasını kazandı. Yargıtay tarafından da onaylanan karara göre işçilerimizin mücadelesi bir hak mücadelesidir, bir onur mücadelesidir. Sendikamızda örgütlenen ve 11 Haziran 2015 tarihinde bir arkadaşlarının işten atılması ve tehdit edilmesi üzerine iş bırakan üyelerimizin haklı tutumu yüksek mahkeme tarafından da tescillenmiş oldu. İşveren tüm uzlaşma çabalarımıza ve çağrılarımıza kulağını tıkamış, sendikamız ve sekiz işçi arkadaşımız için yasa dışı grevi başlattıkları iddiası ile dava açmıştır. Anayasa’ya ve ILO sözleşmelerine göre yaptığımızın barışçıl bir hak arama eylemi olduğunu hep savunduk ancak işverenin cevabı 123 arkadaşımızı tazminatsız bir şekilde işten atmak olmuştu. İşçilerimizin yaptığı sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktı. Sendikalı çalışma ve istedikleri sendikaya üye olma haklarını kullanmaktı. Ekmeklerini büyütmek, çocuklarının geleceğine sahip çıkmaktı. İşten atılan ve bir daha çocuğunu görememekle tehdit edilen arkadaşlarına sahip çıkarak onurlu bir duruş sergilemekti.
Bu dava ve kararın Türkiye işçi sınıfı tarihinde birebir örneği yoktur ve emsal niteliği taşımaktadır. Elbette yasalarla sınırlı olmayan, fiili ve meşru mücadelenin ilk örneği değildir ancak bu şekilde açılmış ve kazanılmış bir dava olarak tektir ve bu açıdan çok önemlidir. Bu karar üyelerimizin açtığı işe iade davalarını da direkt olarak etkileyecektir. Artık “kıdem tazminatımız yanar”,”yetki olmadan eylem yapamayız” diyerek mücadeleden geri duran işçilerimiz daha bir cesaretle davranacaklardır. Tıpkı Renault işçilerinin fiili ve meşru mücadelesi gibi Serapool işçilerinin haklı mücadelesi de Türkiye işçi sınıfı tarihindeki şanlı yerini çoktan almıştır. Kendisinden sonraki tüm işçi mücadelelerini olumlu bir şekilde etkileyecek olan bu hukuki mücadele ve hukuki kazanım tüm işçi sınıfımıza hayırlı olsun.
SeraPool Direnişi ile maddi manevi Dayanışma gösteren herkesi, her kurumu ayrı ayrı selamlıyor ve teşekkür ediyoruz. Elbette nerede olursa olsun her direniş, her grev, her emek mücadelesi, her demokrasi mücadelesi aslında aynı mücadelenin, işçi sınıfı mücadelesinin bir parçasıdır ve hepimizin davasıdır. İşçilerimizle birlikte mücadelemizi farklı şekillerde ama aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ediyor ve yine bir kez daha SeraPool patronunu işçilerimizi işe geri almaya ve sendikal haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.

CAM KERAMİK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ

Bir yanıt yazın