Genel Merkez

12. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sendikamız Genel Merkezi 12. Olağan Genel Kurulu’nu ekte belirtilen gündemi görüşmek üzere 25.05.2019 tarihinde saat 10.00’da, Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 9 Çakıcı Apartmanı Daire: 59 Avcılar-İstanbul adresinde toplanacaktır. Yukarıda belirtilen günde çoğunluk sağlanamaz ise 12. Olağan Genel Kurul 26.05.2019 tarihinde saat 10.00’da, aynı adreste aynı gündem ile toplanacaktır.

GÜNDEM:

———————————————

25.05.2019 CUMARTESİ

1-Yoklama ve Açılış.

2-Divan Seçimi, Saygı Duruşu.

3-Genel Başkan ve konukların konuşması.

4-Komisyonların seçimi.

         a)Hesap tetkik komisyonu seçimi.

         b)Kararlar komisyonu seçimi.

         c)Gelecek dönem bütçe komisyonu seçimi.

         d)Tüzük değişikliği komisyonu.

5-Raporların okunması.

         a)Çalışma raporunun okunması.

         b)Denetim kurulu raporunun okunması.

         c)Disiplin kurulu raporunun okunması.

         d)Mali raporun okunması.

6-Çalışma raporu üzerine görüşme.

7-Tüzük değişikliği önerileri.

8-Komisyon raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması.

         a)Hesap tetkik komisyonu raporunun görüşülmesi.

         b)Kararlar komisyonu raporunun görüşülmesi.

         c)Gelecek dönem bütçe komisyonu raporlarının görüşülmesi.

9-Kurulların aklanması.

10-Seçimler; (Genel Başkan, Genel Sekreter, Yönetim Kurulu asıl ve yedek, Denetim-Disiplin Kurulu asil ve yedekleri, DİSK Genel Kurul asil ve yedek delegelerin seçimi).

11-Dilek ve temenniler

12-Kapanış

CAM KERAMİK-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ