Genel Merkez

İnsan Onuruna Yaraşır Asgari Ücret

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren “Asgari Ücret” konusunda DİSK Yönetim Kurulunun görüşlerini, talep ve önerilerini açıklayacağı basın toplantısı 3 Aralık 2019, Salı günü saat 11.00’da TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde gerçekleştirildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, DİSK üyesi sendikaların genel merkez ve şube yöneticileri ile DİSK’li işçilerin katıldığı basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, asgari ücretin belirlenme sürecinin antidemokratik olduğunun altını çizdi.

DİSK’in konuya dair taleplerini ve DİSK-AR’ın hazırladığı Asgari Ücret Raporu’nun satır başlarını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu basın ile paylaştı.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecini devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşme olarak tanımlayan Çerkezoğlu, “Şirket kurtarmalara, işveren teşviklerine devasa kaynakların ayrıldığı bir ortamda kimse işçilere ‘fedakârlık’ tavsiyesinde bulunmasın” dedi.

Asgari ücret pazarlığı sadece masa başı pazarlık olmadığının altını çizen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, tüm işçileri omuz omuza mücadeleye çağırdı:

“Asgari ücret pazarlığını bütün işçi konfederasyonları tarafından ortaklaşa yürütülmesi gereken bir mücadele olarak görmekte ve asgari ücret görüşmeleri sırasında konunun toplumsal bir talep haline gelmesi ve sahiplenilmesi için ortak çalışma ve ortak mücadeleyi önemsemektedir. Asgari ücret tespit sürecini bir toplu pazarlığa çevirmek, milyonların meselesi yapmak ve çalışanları insanca bir asgari ücret talebi etrafında harekete geçirmek mümkündür. DİSK asgari ücret pazarlığını çok önemli bir paylaşım mücadelesi olarak görmektedir. Doğruları söylemek yetmez, haklı olmak da yetmez, sendikalı sendikasız tüm işçiler ve emekçiler olarak haklı taleplerimiz için yan yana gelmek, omuz omuza vermek, meydanlarda, sokaklarda, işyerlerinde mücadeleyi büyütmek gerekmektedir”

DİSK-AR’ın hazırladığı Asgari Ücret Raporunun satır başlarını basın ile paylaşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye’de asgari ücretin tespitinde uluslararası standartlara uyulmadığını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapı itibariyle demokratik olmadığını, asgari ücretin ülkemizde ortalama ücret haline geldiğini verileriyle ortaya koydu. Türkiye’nin Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 4. ülke olduğunun, asgari ücret maliyetinin yarısının vergi ve kesintilere gittiğinin, 2016’daki 430 dolar düzeyindeki asgari ücretin 2019’da 357 ABD doları düzeyine gerilediğinin, 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın alınabilirken. 2019 itibariyle yıllık net asgari ücretle sadece 14 Cumhuriyet altını alınabildiğinin altını çizen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in asgari ücret ile ilgili taleplerini şu şekilde sıraladı:

 • Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
 • Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalıdır.
 • Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
 • Asgari ücret tespit komisyonunda kadın temsili sağlanmalıdır.
 • TÜİK hesabı asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.
 • Asgari ücret net ve AGİ hariç hesaplanmalıdır.
 • Bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
 • Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.
 • Yeniden değerleme artış oranından daha az asgari ücret artışı olamaz.
 • Asgari ücret artışında hedeflenen enflasyon oranları esas alınamaz.
 • Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
 • Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.
 • Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, Asgari Ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda grev hakkını da içermelidir.

Hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate alındığında 2020 yılı asgari ücretinin “en az” net 3 bin 200 TL olması gerektiğini söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sözlerine şu ifadelerle son verdi:

“İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret lütuf değil haktır. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçileri bu hak ve onur mücadelesinde omuz omuza olmaya çağırıyoruz.”