15-16 Haziran Direnişi Kararlılığıyla Mücadeleye Devam

15-16 Haziran Direnişi Kararlılığıyla Mücadeleye Devam

Pendik’te havuz kaplama malzemeleri üreten SeraPool fabrikasında bir işçinin işten atılması ile başlayan iş bırakma eylemi 5. günün de devam ediyor.
Disk Cam Keramik İş Sendikasında örgütlenen işçiler sendikalı olarak iş başı yapana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiler. 15-16 Haziran direnişinin 45. yıl dönümü ve kendi direnişlerini Kurtköy sanayideki diğer fabrikalarında desteklemeleri için bu gün sabah erken saatlerinde Serapool fabrikasının Kurtköy’deki deposu önünde toplanan işçiler Kurtköy sanayi yolundan fabrikaya kadar yürüyüş gerçekleştirdiler.
İş ekmek özgürlük, Serapool’e sendika girecek,insanca çalışmak istiyoruz sloganları atan işçiler patronun sendika karşıtı tutumunu protesto ettiler. Kurtköy sanayi bölgesinde çalışan işçilerde eyleme büyük ilgi gösterdiler
Fabrikaya kapanan kadın işçiler çalışma koşularını ve patronun tehditlerini anlatılar.
İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan havuz kaplama malzemeleri üreten SeraPool fabrikasında çoğunluğu kadın işçilerin çalıştığı fayans fabrikasında 2-3 tonluk malzemeleri çeken kadın işçiler erkek işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen düşük ücretler alıyorlar tuvalete gitmek su içmek hasta olmak izin almanın yasak olduğu fabrikada kadın işçiler isyan etti.
Disk Cam Keramik İş Sendikasında örgütlenen işçiler çalışma koşuları değişmeden iş başı yapmayacaklarını bu gün yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdular. 200 işçini 3 vardiya sistemiyle çalışan işçiler dün 4 vardiyasının iş bırakmasının ardından diğer 2 vardiyada kendilerini fabrikaya kapatarak patronun taleplerini kabul etmesini bekliyorlar.

CAM KERAMİK-İŞ SENDİKASI
Genel Merkezi

Yıllardır düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya zorlanan SERAPOOL işçileri sendikamız Cam Keramik-İş’e üye oldular

 

Yıllardır düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya zorlanan SERAPOOL PORSELEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş işçileri sendikamız Cam Keramik-İş’e üye oldular.

SERAPOOL işçilerinin ağır çalışma koşulları ve iş yerindeki baskılara karşı başlatmış oldukları örgütlenme çalışmasını duyan patron, bir işçi arkadaşımızı işten atmıştır. Bunun karşısında işçi arkadaşlarımız işten atılan arkadaşına sahip çıkmak için üretimi durdurarak fabrikayı terk etmeme eylemi başlatmışlardır.

İşçi arkadaşlarımızın eylemi meşru ve haklıdır. SERAPOOL işyerinde yaşanan çalışma koşulları, cehennem gibidir. İşçiler burada köle gibi, esir gibi görülmektedir, esir gibi çalıştırılmaktadır. On beş yıllık işçiler halen asgari ücretle çalışmaktadırlar. Fabrikada işçilere su bile çok görülmektedir. Yaşanan angarya, baskı koşullarına karşı işçiler sendikalaşmayı seçmişlerdir.

SERAPOOL işvereni işçileri tehdit ederek, “ben mafya ile uğraşmış adamım, sizin ile mi uğraşamıyacam. Bir arkadaşımıza çocuğunu bir daha göremezsin.”, diyerek işçileri sindirmeye ve baskı altına almaya çalışmıştır. Bu tutumu ve davranışı kınıyoruz.

Burada keyfilik ve hukuksuzluk diz boyudur, bıçak kemiğe dayanmıştır. İşçilere kaldıkları mesailerin ücretleri bile ödenmiyor. İnsan yerine konmuyorlar. İşveren işçilere her türden aşağılamayı reva görmektedir.

SERAPOOL işvereni işçilerin sırtından milyarlar kazanırken, işçileri açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmiştir. İşçiler günde kişi başına 350 metrekare seramik üretirken, aylıkları bir metrekare seramik karşılığı bile değildir. Burada katmerleşmiş bir sömürü ve baskı ağı kurulmuştur.

SERAPOOL işçileri dünden beri sendikanın tanınması ve atılan işçilerin geri alınması için fabrika içinde beklemektedirler. İşverene yaptığımız çağrılar yanıtsız kalmış, görüşme talebimiz olumsuz karşılanmıştır.

Buradan işverene bir kez sesleniyoruz. İşçilerin sendika hakkına karşı almış olduğunuz tutumu bir kez daha gözden geçirin. İşten atılan üyemizi işe geri alın. İşçilerin sendika seçme hakkını tanıyarak sendikamızla masaya oturun ve sorunları çözmek için adım atalım.

SERAPOOL işçileri insanca çalışma koşulları ve insanca yaşanacak bir ücret için, örgütlendiler, artık bundan geriye dönüş yoktur. Talepleri haklı ve meşrudur. Sendika hakkı anayasal bir haktır. İşçilerin hak arama eylemleri anayasal bir haktır. İnsanca yaşayabilmek için insanca bir ücret istemek haktır. Baskılara, zulme karşı direnmek haktır. Ve bu haklarını sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz.

Cam Keramik-İş Sendikası olarak bir kez daha fabrika yönetimine çağrıda bulunuyoruz: SERAPOOL’de çalışan üyelerimizin sorunlarının çözülmesi için çağrılarımıza cevap verin. Sendikamızın görüşme talebine cevap verin. İşçilerimizin talepleri gayet makul ve haklı taleplerdir.

SERAPOOL’de iş barışının sağlanmasının tek yolu işçilerin kendi seçtikleri sendika ile masaya oturmanızdır. Aksi takdirde iş barışının yeniden tesis edilmesi mümkün olmayacaktır. Sendika ve işçiler olarak her türlü meşru haklarımızı sonuna kadar kullanmaktan tereddüt etmeyeceğiz.
CAM KERAMİK-İŞ SENDİKASI

GENEL MERKEZİ

Sançim işçilerinden baskılara tepki: Önce yemek boykotu sonra iş bırakmaSançim Bilecik Çimento işçileri insanca çalışma koşulları ve insanca bir yaşam için, baskılara karşı bugün 2 saat iş bıraktı.

Hak kayıplarına karşı DİSK/Cam Keramik-İş’te örgütlenen Sançim Bilecik Çimento işçileri, baskılara karşı eylemlerini sürdürüyor. Sançim işçileri bugün sabah ve öğlen birer saat iş bırakarak fabrika yönetimini uyardı. Sançim işçileri “Taleplerimizin karşılanmaması durumunda üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan geri durmayacağız” dedi.

Konu hakkında bir açıklama yapan Cam Keramik-İş Sendikası da fabrika yönetimine şöyle seslendi: “Üyelerimizin sorunlarının çözülmesi için çağrılarımıza cevap verin. Sendikamızın görüşme talebine cevap verin. İşçilerimizin talepleri gayet makul ve haklı taleplerdir. Sançim’de iş barışının sağlanmasının tek yolu işçilerin kendi seçtikleri sendika ile masaya oturmanızdır. Aksi takdirde bir haftadır süren yemek boykotu ve bugün iş bırakma ile başlayan eylemlerimizin devamında üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil her türlü meşru haklarımızı sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz.”

(Evrensel Gazetesi / 10 Haziran 2015)

Sançim Bilecik Çimento hakkında Genel Merkez açıklamamız

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Yıllardır düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mahkum edilen Sançim Bilecik Çimento işçileri sendikamız Cam Keramik-İş’e üye oldular.

Sançim Bilecik Çimento işçileri bir haftadır fabrikada yemek boykotu yapmakta ve vardiya giriş ve çıkışlarında alkışlarla, ıslıklarla holding yönetimine dertlerini anlatmaya çalışmaktadır.

Sançim işçileri bu sabah bir saat iş bırakarak fabrika yönetimini uyarmıştır. Öğlen paydosunda da bir saat iş bırakılacaktır. Sançim işçileri taleplerinin karşılanmaması durumunda üretimden gelen güçlerini kullanmaktan geri durmayacak, mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

Sançim işçileri insanca çalışma koşulları ve insanca yaşanacak bir ücret için, Er-Çim-San Holding yönetimine sesliyorlar. Talepleri haklı ve meşrudur. Sendika seçme özgürlüğü anayasal bir haktır. İşçilerin hak arama eylemleri anayasal bir haktır. İnsanca yaşayabilmek için insanca bir ücret istemek haktır. Baskılara, zulme karşı direnmek haktır. Ve bu haklarını sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyecektir.

Cam Keramik-İş Sendikası olarak bir kez daha fabrika yönetimine çağrıda bulunuyoruz: Sançim Bilecik Çimento’da çalışan üyelerimizin sorunlarının çözülmesi için çağrılarımıza cevap verin. Sendikamızın görüşme talebine cevap verin. İşçilerimizin talepleri gayet makul ve haklı taleplerdir.

Sançim’de iş barışının sağlanmasının tek yolu işçilerin kendi seçtikleri sendika ile masaya oturmanızdır. Aksi takdirde bir haftadır süren yemek boykotu ve bugün bir saat iş bırakma ile başlayan eylemlerimizin devamında üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil her türlü meşru haklarımızı sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz. 10/06/2015

CAM KERAMİK-İŞ SENDİKASI
GENEL MERKEZİ