Genel Merkez

DARBE GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ

DARBE GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ
milyonlarca-insan-so-185e987a8cddb55edd43
Hükümete karşı gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan askeri darbe girişimini kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu güne kadar yaşanan darbeler, muhtıralar Türkiye’de hep işçi ve emekçilerin taleplerinin bastırıldığı süreçlerle sonuçlanmıştır. Her darbe dönemi başta işçi sınıfının hakları olmak üzere, kayıplar yaşanmış, baskı ve sindirmeler artmış, yaşanan süreçler sonucunda, demokratik hak ve özgürlükler askıya alınarak ortadan kaldırılmıştır. Demokrasiye inanan hiç kimse darbe girişimlerinden medet ummamalıdır ve ama’ sız fakat’ sız darbenin karşısında durulmalıdır.

Bugüne kadar İşçi sınıfı ve emekçilerin, demokrasi ve özgürlük talepleri, örgütlenme hakkı, basın ve ifade özgürlüğü, hükümetin politikalarıyla baskılanmış ve boğulmak istenmiştir. Ancak AKP Hükümeti’nin tek adam ve tek parti otoriter sistemini hedefleyen politikalarının panzehir’ i askeri darbe girişimleri asla değildir. Dahası bu tür darbe girişimleri bu baskıcı ve otoriter politikaların daha hızlı ve daha fazla uygulanmasının dayanağı yapılmak istenecektir.

Bu tablo karşısında başta işçi ve emekçiler olmak üzere, Türkiye halkı, askeri darbe ile baskıcı otoriter anlayışının arasında, sıkışmaya mahkûm değildir. Çözüm herkes için demokrasi ve özgürlüklerin genişletilmesi, barış ve kardeşliğin geliştirilmesidir. İşçi ve emekçilerin tek seçeneği ve kurtuluşu gerçek anlamda baskısız, sınırsız örgütlenme hakkının olduğu, demokratik, laik ve eşitlikçi bir Türkiye’nin kurulmasıdır.

İşçi ve emekçileri demokrasi için örgütlenmeli ve mücadele etmelidir.

CAM KERAMİK İŞ SENDİKASI
Genel Başkanı
Birol Sarıkaş

Bir yanıt yazın