Genel Merkez

“REFORM PAKETİ”NDEN İŞÇİ SINIFININ KAZANILMIŞ HAKLARINI GASP ETME ÇIKTI!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçim sonrası tekelci sermayenin örgütü TÜSİAD’ın çağrısına uyarak 10 Nisan günü, “Yeni Ekonomik Program Yapısal Dönüşüm Adımları 2019”u açıkladı. Bu açıklama, krizin giderek derinleşmekte olduğunun ve faturasını ise işçi ve emekçilere kesmenin itirafı olmuştur.

Sendikaların “Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir” uyarılarına rağmen iktidar, işçi örgütlerinin görüşünü almadan, sermaye örgütleri ile birlikte karar aldı. Açıklanan program; kıdem tazminatının fona devri başta olmak üzere emeklilik, vergi, bireysel emeklilik sistemi (BES) gibi başlıklarda, işçi sınıfının ve emekçilerin iyice sınırlanmış haklarını da gasp etmeyi öngören saldırıların resmi ilanıdır.

Bakanın açıklamasında “kıdem tazminatı reformu”nun gerçekleştirilmesi ve kıdem tazminatı ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nin entegre edilmesi planlanmaktadır. Bu açıklama kıdem tazminatının yok edilmesi, işçilerin kazanılmış hakkının elinden alınması anlamına gelmektedir. Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) ile entegre edilecektir denmesi, başarırlarsa her iki fonun da sermayenin yağmasına açılması demektir.

Kıdem tazminatının fona devri demek, işçilerin başta iş güvencesi olmak üzere, emeklilik hakkının elinden alınması demektir. Kıdem tazminatının fona devri ya da hangi ad altında olursa olsun gaspının, yeniden gündeme getirilmesi kabul edilemez. İktidarın bu güne kadar sermaye için yaptıkları göz önüne alındığında, kıdem tazminatı fonunun ne anlama geldiğini, nasıl kullanılacağını bilmek için kahin olmaya gerek yok. Bunun en yakın örneği ise işsizlik sigortası fonudur. İşsizlik sigortası fonu yağmaya açılmış, sermayenin istediği gibi kullanmasına olanak yaratılmıştır. Kıdem tazminatı fonunun gündeme getirilmesini asla kabul etmiyoruz.

İktidar ve ekonomi bakanı, TÜSİAD’ın direktiflerini yerine getirirken, sermayenin iktidarı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yine açıklanan “reform paketi”nde verginin tabana yayılması ilan edildi. Ülkemizde işçi ve emekçiler, dolaylı vergiler başta olmak üzere zaten ağır vergi yükü altında ezilmektedir. Emekçilerin cebine daha fazla el uzatılacağı, iktidar tarafından açık açık söylenmektedir.

Bakan Albayrak’ın açıkladığı program, sermayenin işçi ve emekçilere saldırı programıdır. Saldırı programının yürütücüsü iktidar olacaktır. Yapılması gereken fon kurmak değildir. Yapılması gereken kıdem tazminatının tam güvenceye alınması ve tazminat ödemeyen patronlara yaptırım uygulanmasıdır. İktidar, sermayenin taleplerini değil, işçi ve emekçilerin taleplerini yerine getirmelidir.

İktidar ve arkasındaki sermaye güçleri, kapitalizmin yarattığı ve kendi sorumluluklarında olan krizin faturasını; kıdem tazminatı hakkını gasp etme, zorunlu BES, yeni vergiler gibi uygulamalar ile işçi ve emekçilere çıkartıyor. 1 Mayıs’a giderken tüm sendikalar ve emek örgütleri, kıdem tazminatı gaspı başta olmak üzere sermayenin bu kapsamlı saldırılarına karşı birlikte davranarak, 1 Mayıs sürecinin içeriğine uygun, her yerde ortaklaştıkları güçlü ve kitlesel gösterilerle ortak tutum almalıdır. Kıdem tazminatına dönük saldırı karşısında işçi ve emekçiler üretimden gelen gücünü kullanarak saldırıya karşı koyacaktır. “Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir” diyen tüm sendikaları ve emek örgütlerini buna uygun davranmaya çağırıyoruz.

Birol Sarıkaş

DİSK/Cam Keramik-İş Genel Başkanı

Bir yanıt yazın