Genel Merkezİşçi Haberleri

İRAN’DAKİ YEDİ TEPE (HAFT TAPEH) İŞÇİLERİNİN GREVİNİ DESTEKLİYORUZ!

BASINA VE KAMUOYUNA

İRAN’DAKİ YEDİ TEPE (HAFT TAPEH) İŞÇİLERİNİN GREVİNİ DESTEKLİYORUZ!

İran’daki Yedi Tepe (Haft Tapeh) tarımsal sanayi şirketindeki işçilerin grevi 56 gündür devam ediyor. 2018 yılında özelleştirmeye ve hak gasplarına karşı mücadeleyi büyüten Yedi Tepe işçileri bugün de benzer talepler ile grevdeler.

Yedi Tepe işçilerinin talepleri açık ve net! İşçiler; özel sektörün geri çekilmesini, işten atılan işçilerin işe geri alınmasını, örgütlenmeye gölge düşüren emniyet baskısının durdurulmasını, öncü işçilerin tutukluluklarının ve hapis cezalarının kaldırılmasını, işçilerin gecikmiş ücret ve diğer haklarının verilmesini ve üretim sürecinin işçi denetimi altında olmasını istiyorlar.

Türkiye işçi sınıfının sorunları ve talepleri de, İran’daki Yedi Tepe işçileri ile paralellik göstermektedir. Özellikle AKP iktidarları döneminde hayata geçirilen özelleştirme politikaları, ülkemizdeki işçi ve emekçilerin haklarının gasp edilmesine yol açtı ve açmaya da devam ediyor. Özelleştirme politikaları, on binlerce işçiyi işsiz bıraktı. Yine bu politikalar, işçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarını geriye götürdü. Özelleştirme demek, ülkenin kaynaklarını ve emekçi halkın birikimlerini yabancı ve yerli sermayeye peşkeş çekmektir. Bu yüzden İran’daki Yedi Tepe işçilerinin talepleri, talebimizdir ve mücadelelerini sonuna kadar destekliyoruz.

Türkiye’de de sendikal örgütlenme önünde engeller bulunuyor. Tıpkı İran’da olduğu gibi ülkemizde de sermaye sınıfı ve iktidarlar, işçilerin örgütlenmesinin önünü kesmek için her yolu denemektedir. Türkiye’de son 18 yılda toplam 16 grev yasaklanarak, 200 bin civarında işçinin grev hakkı elinden alındı. Bugün de koronavirüs bahane edilerek işçi ve emekçilerin en ufak bir basın açıklaması ve direnişleri engelleniyor. Sendikal hak ve özgürlükler baskı altında tutuluyor.

Türkiye’de, İran’da ve tüm kapitalist ülkelerde işçiler ağır ekonomik, sosyal ve demokratik sorunlar ile karşı karşıya. Bu yüzden işçi sınıfının uluslararası dayanışması ve mücadelesi daha da önem kazanmaktadır. Cam Keramik-İş Sendikası olarak, İran’da grevde olan Yedi Tepe işçilerinin mücadelesini destekliyor ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ!

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ ENTERNASYONAL DAYANIŞMASI!
DİSK/CAM KERAMİK-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI BİROL SARIKAŞ