Tarihçe

Hürcam-İş sendikası 29 Mayıs 1968 yılında Kocaeli/Gebze’de kuruldu. Kuruluş tüzüğünde partiler üstü bir politika takip etmeyi ve herhangi bir siyasi partiyi desteklememeyi prensipleri arasında saydı. İlk genel başkanı Tahsin Karataş’ tır. 1970 yılına kadar bağımsız sendika olarak varlığını sürdüren Hürcam-İş, 13 Haziran 1970 yılında yaptığı 2. Genel Kurulunda Cam İş federasyonundan ayrılarak DİSK’e ve uluslar arası üst kuruluş olan ICF’ ye katılma kararı adı. Sendikanın Genel Başkanlığına da Cevat Kilecioğlu getirildi. 1972’de genel merkezini İstanbul’a taşıyan sendikanın Genel Başkanlığına 1974 yılında ki Genel Kurulunda Ali Şahin getirildi. 1975 yılındaki Olağanüstü Genel Kurulda Feridun Ertuş Genel Başkanlığa seçilirken 1978 de ki Genel Kurul kararı ile ICF’ den ayrılarak UITBB’ ye üye oldu. 1979 yılında, cam işçilerinin işkolu düzeyinde tek çatı altında birleşmesini savunarak Türk İş’ e bağlı Kristal İş Sendikasına birleşme çağrısı yapan Hürcam İş Sendikası arasında birleşme protokolü imzalanmış ve sürekli dayanışma içinde olmuşlardır.  Çayırova Cam, Mersin Anadolu Cam, Topkapı Teknik Cam fabrikalarında örgütlü olan Hürcam-İş 1980 yılında Şişecam grevleri ile Türkiye sendikal mücadelesinde adından söz ettirmiştir. Askeri darbe sonucunda 12 Eylül 1980 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile Hürcam-İş sendikasının faaliyetlerine son verildi. 1991 yılında sonuçlanan davadan  sonra 28-29 Mart 1992 yılında yapılan Genel Kurulda Genel Başkanlığa Halil Koç getirildi.18 Haziran 1995 tarihinde gerçekleşen 7. Genel Kurulda Hürcam-İş sendikası, yine DİSK’ e bağlı Keramik-İş sendikası ile birleşme kararı alarak Cam Keramik-İş adını aldı.

Keramik İş Sendikası 21 Mayıs 1968 yılında İstanbul/Kartal’ da kuruldu. Kuruluş tüzüğünde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti içinde, faşizm, komünizm, gericilik, yoksulluk, cehalet ve işsizlik ile mücadele etmeyi temel görevlerinden sayacağı belirtildi. ilk Genel Başkanı Yalçın Özen’ dir. 1973 yılına kadar Türk İş’ e bağlı olan Keramik İş Olağanüstü Genel Kurul ile  DİSK’ e katılma kararı aldı ve Genel Başkanlığa Remzi Ersoylu getirildi. Topçim İş sendikasının kendini feshederek Keramik İş’ e katılma kararı almasından sonra gerçekleşen Genel Kurulda Genel Başkanlığa Nihat Öztürk getirildi. 1976 yılında örgütlü olduğu Söğüt Seramik’te Toplu İş Sözleşmesi yetkisinin başka bir sendikaya verilmesi üzerine işçiler direniş yaptı. Aynı yıl yapılan Genel Kurulda Genel Başkanlığa Mustafa Aktulgalı getirildi. 1977 yılındaki Genel Kurula sunulan çalışma raporunda, “sendikamız Keramik İş’ in varoluş nedeni  aynı işkolunda faaliyet gösteren Türk İş’ e bağlı Çimse İş sendikasının işbirlikçi, sınıf uzlaşmacı tavrıdır.” vurgusu yapılarak, sendikanın sınıf uzlaşmacılığına karşı işçi sınıfının bilinçli bir tepkisi olduğu ileri sürüldü. Ayrıca DİSK’ ten beklentilerini içeren karar tasarısında, “Keramik İş sendikaları parti gibi gören anlayışların sapma olarak kabul edeceğini ve sendika aristokrasisine karşı durmayı mücadelenin gereği sayar.” ifadeleri yer aldı. 1980 askeri darbesinden sonra faaliyetleri askıya alınan Keramik İş 1992 de yeniden faaliyetlerine başladı 1995 yılında kendini feshederek Hürcam İş Sendikasına katıldı. Keramik İş, Tuğla, Kiremit, Çimento ve seramik sektörlerinde büyük işyerlerinde örgütlenmiş ve bir  çok başarıya imza atmıştır. Bilecik seramik, Toprak seramik, Söğüt seramik, Ak çimento, Kars çimento, Çimkurt kiremit, Güneş kiremit, Ekmekçioğlu ve Kılıçoğlu gibi birçok fabrikada önemli grevler ve direnişler sürdürmüştür. Toprak işkolunda ilk kez Eskişehirde bulunan Kılıçoğlu kiremit  fabrikasında 22 gün süren şanlı direniş sonunda -üstelik henüz yetkisi gelmemişken- dört ikramiye hakkını Keramik İş üyesi işçiler kazanmıştır.

Hürcam İş ve Keramik İş 1995 deki birleşme kongresinde Sadık Doğrular Genel Başkanlığa getirildi. 1998 de 8. ve 2006 da Zeki Yıldırımer’ in Genel Başkan seçildiği 9. Genel Kurulunu gerçekleştirdi. 2010 yılında 10. Genel kurulda Genel Başkanlığa Mehmet Turp getirildi. Cam Keramik-İş sendikası bu dönemde Diyarbakır tuğla işçileri arasında, Bilecik, Manisa ve İstanbul’da örgütlenme çalışmalarına hız verdi. İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan ve çoğunluğu kadın işçilerden oluşan SeraPool seramik fabrikasında örgütlendi. İşverenin işçileri işten atmasıyla aylar süren bir direniş gerçekleştiren Cam Keramik-İş sendikası ve işçiler yasadışı grev suçlamasıyla yargılanmış ve mahkeme tarafından haklı bulunmuştur. Ayrıca tüm işçiler aleyhine, yeni işe alınan işçilerin fabrikaya girişini engellemek suçlamasıyla ceza davaları açılmış ve bu davalarda işler lehine sonuçlanmıştır. Yine İzmir’ de Dostcam fabrikasında örgütlenen işçilerin tamamı Cam Keramik İş’ e üye oldukları için işten atımış ve bunun üzerine aylarca direniş yapmıştır. Sendika 26 Temmuz 2015 tarihinde direnişteki Serapool işçileri ile birlikte gerçekleştirdiği coşkulu 11. Olağan Genel Kurulununda Birol Sarıkaş’ın genel başkanlığa seçildi. Bu kongre ile birlikte Cam Keramik-İş sendikası tüzüğünde önemli değişiklikler yaptı. Bürokratik ve işbirlikçi sendikacılığın hakim olduğu bir dönemde değişen tüzük ile Cam Keramik-İş işkolundaki işçiler için yeniden umut olmuştur. Yeni tüzük doğrultusunda Cam Keramik-İş sendikasında üye işçilerin aidat miktarı yarım yevmiye olarak belirlendi. Her kademedeki işçinin, hiçbir ön şart olmadan seçme ve seçilme hakkına sahip olacağı karara bağlandı. Yapılan tüzük değişikliğine göre profesyonel sendikacılar, işkolunda ortalama bir işçi ücreti kadar maaş alacak ve bütün gelir-gider şeffaf ve işçinin denetimine açık olacak.
Cam Keramik-İş sendikası sınıf sendikacılığına dayanan sendikal anlayışı ve ilkeleriyle işkolunda örgütlenme faaliyetlerini kararlı bir şekilde sürdürmektedir.