Genel Merkez

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

indir

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR)
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 19 Eylül 2016 günü açıkladığı Haziran 2016 dönemi
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını değerlendirdi:
§ İşsizlikte patlama yaşanıyor. TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı
(standart) işsizlik oranı bir önceki yılın Haziran ayına göre 0,6 puan
artarak yüzde 10,2’ye yükseldi.
§ Toplam işsiz sayısı bir önceki yılın Haziran ayına göre 247 bin kişi
artarak 3 milyon 127 bine yükseldi. İşsiz sayısı 2014 yılının Haziran
ayına göre ise 473 bin arttı.
§ Haziran 2015’te 5 milyon 856 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı
Haziran 2016’da 6 milyon 44 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı
yüzde 18,5’e yükseldi.
§ 2016 Haziran döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği 1,7 puan
artarak yüzde 19,4’e yükseldi. Kadın işsizliği ise yüzde 12,4’e
yükseldi. Haziran 2016’da en yüksek işsizlik oranı yüzde 28,7 ile tarım
dışı genç kadın işsizliğinde görüldü.
§ Tarımsal istihdamda 420 bin, imalat sanayiinde 47 bin kişilik bir
azalma yaşandı. Kamu istihdam artışı 190 bin kişi olarak gerçekleşti.
§ Kamunun istihdam artışında belirleyici rolü devam ediyor. Toplam
istihdam içinde kamunun payı yüzde 13 iken, son bir yıllık istihdam
artışında kamunun payı yüzde 48 oldu.

Bir yanıt yazın