video

İŞTEN ATILAN BATIÇİM İŞÇİLERİ DİRENİŞE BAŞLADI.

BASINA VE KAMUOYUNA

Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. de çalışan işçiler yıllardır birikerek büyüyen sorunlarını çözüm üretmek ve ekmeklerini büyütebilmek için sene başında sendikamız Cam Keramik İş ile iletişime geçtiler. Fabrika kurulduğundan beri işyerinde yetkili sendika olan Çimse İş Sendikasının kendilerinden çok işverenin yanında durduğundan şikayet eden işçiler, kendi göbeğini kendi kesmeye karar vermiş ve örgütlenmeye başlamışlardır. İşverenin ve sendika bürokratlarının durumdan haberdar olması ve işten atma tehdidi üzerine 150 işçi bir günde sendikamız Cam Keramik İş’ e üye oldu. Üyelerimizin birlik ve beraberliği karşısında önce bir adım geri çekilen patron görüşme taleplerimize yanıt vermedi. Sonrasında baskısını arttırdı ve fabrika içerisine adeta kamp kuran Çimse İş yöneticileri ile birlikte, işten atmakla tehdit ederek işçileri böldüler.

Sendikamız her zaman işçilerin birliğinden yana oldu. Yaklaşan Toplu İş Sözleşmesi döneminde sendika ayrımını bir tarafa bırakarak, işçilerin iradesinin açığa çıkması ve daha iyi bir sözleşme imzalanabilmesi için üyelerimiz fabrikada bir anket çalışması başlatmıştı. Durumdan rahatsız olan Batıçim patronu ve işbirlikçi sendika yöneticileri 10 üyemizin ekmeğiyle oynadı ve hukuksuz bir şekilde, üstelik bazılarını tazminatsız işten çıkardı. Batıçim patronu aynı zamanda Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası(ÇEİS)’nın da başkanlığını yürütüyor.  ÇEİS ile kardeş sendikası Çimse İş, on yıllardır tüm çimento fabrikaları için tek bir grup sözleşmesi yapmakta ve adeta bu sektörü tekellerine almışlardır. Çok tehlikeli bir işkolu olan sektörde çok düşük ücretlerle işçi çalıştırılıyor. Şirketler her gün biraz daha büyürken ve çimento patronları giderek zenginleşirken, işçiler sahte sendikanın da işbirliğiyle giderek yoksullaştı. Her yıl daha çok işçi iş kazalarında hayatını kaybetmekte, tozdan kaynaklı meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Tüm işçilerin yararlanması gereken Fiili Hizmet Süresi Zammı’ndan işçilerin çok küçük bir kısmı göstermelik olarak faydalanabilmekte.

İşte bu yüzden çimento fabrikaları kaynamaktadır. İşçiler arasındaki huzursuzluğun farkında olan patronlar, üyelerimizin yaptığı anketten ve bu duyarlılığın diğer fabrikalara sıçramasından korkuyor. Toplu Sözleşme öncesi tüm işçilere gözdağı vermek istediler. Bu hukuksuz işten atmalara bir de kılıf uydurmaya çalışan Batıçim patronu, üyelerimizi önce Söke fabrikasında görevlendirmiş ve sözde bu görevi kabul etmedikleri için attığını iddia ediyor. Yasaların arkasından dolanarak işi kotaracağını düşünenler bu sefer baltayı taşa vurdu. Cam Keramik İş Sendikası olarak, atılan işçilerimizle birlikte sonuna kadar direneğiz. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı her türlü meşru mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İşçiler baskılarınıza, tehditlerinize pabuç bırakmayacak ve eninde sonunda sırtındaki bu iki kamburdan da kurtulacaktır. Bu gidişat böyle sürdürülemez. Nasıl ki milletin iradesi deniyorsa, işçinin iradesine de saygı gösterilmek zorunda. İşçiler istediği sendikayı seçebilmeli ve kendi sözleşmesinde söz sahibi olmalıdır. Buradan Batıçim patronuna bir daha çağrı yapıyoruz. Cam Keramik İş Sendikası olarak iş barışının sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz. İşçilerin sendikal hak ve özgürlüklerine saygı gösterin ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardığınız işçileri geri alın. Bugün burada kurulan Direniş çadırı her gün biraz daha büyüyecek bundan kimsenin şüphesi olmasın. Burada yanan çoban ateşini diğer fabrikalara taşıyacağız. Ve bir kez daha söylüyoruz; Atılan İşçiler Geri Alınsın.

Buradan tüm İzmirlileri, tüm işçileri, sendikalaraı, demokratik kitle örgütlerinei bu onurlu mücadeleye omuz vermeye ve dayanışmaya çağırıyoruz. Bu emeğin kavgasıdır, alın terinin kavgasıdır. Adalet istiyoruz ve mutlaka biz kazanacağız.

 

Direne Direne Kazanacağız. Yaşasın İşçilerin Birliği.

 

CAM KERAMİK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ