Genel Merkez

Sendikamızın 12. Olağan Genel Kurulu’nu; “Kıdem tazminatını gasp ettirmeyeceğiz” şiarı ile gerçekleştirdik.

12. Olağan Genel Kurulumuzu, 26 Mayıs 2019 Pazar günü Avcılar’da sendika genel merkezinde gerçekleştirdik. Kongre bağımsızlık, demokrasi mücadelesinde ve iş cinayetlerinde hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. 12. Olağan Genel Kurulda oluşturulan divan başkanlığına, Disk / Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan seçildi.

Sendika adına söz alarak delegeleri ve konukları selamlayan Genel Başkanımız Birol Sarıkaş; “İşçi ve emekçi hareketi zor bir dönemden geçiyor. Sendikal barajlar ve yaşanan baskılar sorunları daha da büyütüyor. Bir sonraki genel kurulumuzu, barajı geçmiş ve mücadelenin merkezinde yer alan bir sendika olarak yapacağımızın sözünü de bu kürsüden veriyorum. 12. Olağan Genel Kurulumuzu ‘Kıdem tazminatını gasp ettirmeyeceğiz” şiarı ile gerçekleştiriyoruz. Kıdem tazminatı, işçi ve emekçilerin alın teridir. Kıdem tazminatı iş güvencesidir. Kıdem tazminatı fona devredilirse, işçiler hak kaybına uğrayacak. Tüm sendikalar ve emek örgütleri ile ortaklaşarak, kıdem tazminatının sermayeye peşkeş çekilmesini engellemek için mücadeleyi işyerlerinde ve alanlarda büyütmemiz gerekiyor. Enflasyon yükseliyor, döviz artıyor, zamlar yağmur gibi yağıyor. Kaynak bulmakta zorlanan iktidar, bizlerden kesilen paralarla oluşturulan işsizlik sigortası fonunu üzerinden sermayeye kaynak akıtıyor. Çalıştığımız her fabrikada bir araya gelerek, sendikalaşarak ve örgütlü bir güç haline gelerek haklarımıza sahip çıkmalıyız.” dedi.

12. Olağan Genel Kurulda hesap tektik, kararlar, gelecek dönem bütçe ve tüzük komisyonu önergeleri okunarak oylandı ve komisyonlar çalışmalarına başladı. Delegelerden Mehmet Turp, insanca çalışma koşulları için fabrikalarda ve işyerlerinde birlik olmanın, örgütlülüğün önemine vurgu yaparak; “İşçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınması için direnişte olan Kale Kayış işçileri patron tarafından aşağılanıyor, darbediliyor; iktidar ise sermayenin baskılarına göz yumuyor. Her işçi örgütlenene kadar mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.

12. Olağan Genel Kurulda tek listeyle girilen seçim sonucunda, Birol Sarıkaş başkanlığında seçime giren liste oyların tamamını alarak önümüzdeki dönemde görevi yürütecek.